Privacy policy

รูปผลิตภัณฑ์ดู-มี ภายใต้เว็บ www.do-me-vitamin.com รวมถึงรูปเพื่อใช้ตกแต่งเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ดี-เอฟเฟ็ค จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
ห้ามนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากทางบริษัท หากมีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทขอดำเนินคดีตามกฏหมาย โดยขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น