สาส์นจากผู้บริหาร

           "จากจุดกำเนิดแห่งการสั่งสมประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้งาน สิ่งที่จะทำให้ "ดู-มี" เดินต่อไปอย่างยั่งยืน คือการรักษาอัตลักษณ์และจุดยืนของบริษัท การเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และแสวงหานวัตกรรมการผลิตรวมถึง คงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงการรู้จริงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย นี่คือประเด็นสำคัญ สำหรับการก้าวเดินไปข้างหน้าบนจุดแข็งของตัวเราเอง"  

                                                                                                                                                                                        โดม ปกรณ์ ลัม 
                                                                                                                                                                 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี-เอฟเฟ็ก จำกัด